فیلتر

عناصر تشکیل دهنده

  • منیزیوم
  • سیلیسیوم
  • آهن

کشور تولید کننده

  • رفسنجان
  • نروژ

ابعاد

آلیاژها

  • 0-1 میلی متر
  • 1-5 میلی متر

گرافیت ها

  • 0-1 میلی متر
  • 3-5 میلی متر
اعمال فیلتر

تکنولوژی
کیفیت
و نوآوری را
به همراه می اورد

میکروسیلیکا
فروسیلیسیم
فرو سیلیکون منیزیم (5-1)
فرو سیلیکون منیزیم (15-5)
فرو سیلیکون منیزیم (30-5)
فروسیلیکو منگنز
فرو منگنز (کربن پایین)
فرو منگنز (کربن متوسط)
فرو منگنز (کربن بالا)
فرو وانادیوم
فروفسفور
فروتیتانیوم
فرونیوبیوم
فرومولیبدن
سیلیکون متال
کک نفتی گرافیتیزه شده (GPC)
کک نفتی کلسینه شده (CPC)
کک متالورژی
Nickel
نیکل
کورد وایر کربن
کورد وایر سیلیکو کلسیم
کورد وایر فروسیلیکو منیزیم
کورد وایر سولفور
جوانه زا (باریوم)
جوانه زا (استرانسیوم)
جوانه زا (زیرکونیوم)
شمش چدن
فرو کروم (کربن پایین)