فیلتر

عناصر تشکیل دهنده

  • منیزیوم
  • سیلیسیوم
  • آهن

کشور تولید کننده

  • رفسنجان
  • نروژ

ابعاد

آلیاژها

  • 0-1 میلی متر
  • 1-5 میلی متر

گرافیت ها

  • 0-1 میلی متر
  • 3-5 میلی متر
اعمال فیلتر

تقارن و ابررسانایی در فلزات کاگوم

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد

بیشتر
2022/11/19
14 دقیقه
2022/11/19

نقص ها به تولید آلیاژهای خود تقویت شونده کمک می کند

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد

2022/11/19

مواد کاربید جدید در نور و گرما غرق می شوند

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد